Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 04.06.2018r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

z wyboru najkorzystniejszej oferty na usługę hotelową i gastronomiczną podczas Mistrzostw Polski Osób Niepełnosprawnych w Lekkiej Atletyce.

  1. Postępowanie z dnia 23.05.2018r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Cywilno-Wojskowy Związek Sportowy ZAWISZA

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

L.p. Nazwa wykonawcy Kryterium Ilość zaoferowanych miejsc noclegowych Punkty przyznane łącznie UWAGI
1 FOCUS HOTELS S.A. Całkowity koszt oferty 82 0,00 pkt Brak podjazdu dla wózków oraz brak windy
2 Cywilno-Wojskowy Związek Sportowy ZAWISZA Całkowity koszt oferty 174 100,00 pkt