Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 06.06.2018r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę sprzedaży i dostarczenia odżywek i suplementów diety dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – wioślarstwo) w ramach umowy nr 2018/0051/0076/SubC/DSW/MP z dnia 23.04.2018r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.

 

  1. Postępowanie z dnia 28.05.2018r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Red Med Poland Sp. z o.o., MADOX oraz F.H. Tytan Janusz Banasiak

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów w poszczególnych punktach zapytania za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Red Med Poland Sp. z o.o. Wartość brutto 100% (poz. 16-18)
2 MADOX Wartość brutto 100% (poz. 1-7, 24-25)
3 F.H. Tytan Janusz Banasiak Wartość brutto 100% (poz. 8-15, 19-23)