Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 06.06.2018r.

  

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę sprzedaży i dostarczenia sprzętu specjalistycznego dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – kolarstwo handbike) w ramach umowy nr 2018/0051/0076/SubC/DSW/MP z dnia 23.04.2018r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.

  

  1. Postępowanie z dnia 28.05.2018r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

AKU AKU Miłosz Kręt

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów w poszczególnych punktach zapytania za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

 Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 AKU AKU Miłosz Kręt Wartość brutto 100,00 pkt tylko dla punktu 11 zapytania