Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 04.07.2018r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

na usługę sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego dla uczestników obozów sportowych dla osób z niepełnosprawnościami w projekcie „Cykl obozów sportowych i weekendów sportowych aktywizujących osoby niepełnosprawne”.

 

  1. Postępowanie z dnia 25.06.2018r.
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:

BERTIG Damian Iskrzycki

POWERMAN SPORT

Sportpoland.com Sp. z o.o.

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 BERTIG Damian Iskrzycki Wartość pozycji 100,00 pkt (poz 22)
2 POWERMAN SPORT Wartość pozycji 100,00 pkt (poz 4-7, 10, 12-13, 15-19)
3 Sportpoland.com Sp. z o.o. Wartość pozycji 100,00 pkt (poz 1-3, 8-9, 11, 14)