Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 10.07.2018r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę sprzedaży i dostarczenia sprzętu specjalistycznego dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – szermierka na wózkach oraz strzelectwo sportowe) w ramach umowy nr 2018/0051/0076/SubC/DSW/MP z dnia 23.04.2018r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.

  

  1. Postępowanie z dnia 02.07.2018r.
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:

THZ INCORSA Sp. z o.o. oraz ALLSTAR POLSKA W. Ciepłowski

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów w poszczególnych punktach zapytania za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 THZ INCORSA Sp. z o.o. Wartość brutto 100,00 pkt w pozycjach: 1-2, 4-8
2 ALLSTAR POLSKA W. Ciepłowski Wartość brutto 100,00 pkt w pozycjach 9-16