Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 26.07.2018r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę wynajmu obiektów sportowych podczas zajęć sekcji sportowej.

 Postępowanie z dnia 26.07.2018r.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Millenium Sport Sp. z o.o.

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Millenium Sport Sp. z o.o. Całkowity koszt oferty 100%