Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 12.10.2018r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajmu obiektów sportowych podczas obozu sportowego w dniach 19-29.10.2018r.

  1. Postępowanie z dnia 04.10.2018r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Hotel Ossa Congress & SPA

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Hotel Ossa Congress & SPA Całkowity koszt oferty 100,00 pkt