Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 26.10.2018r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę sprzedaży i dostarczenia odżywek i suplementów diety dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – narciarstwo biegowe i biathlon, narciarstwo alpejskie, wioślarstwo, Goalball) w ramach umowy nr 2018/0051/0076/SubC/DSW/MP z dnia 23.04.2018r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.

 

  1. Postępowanie z dnia 18.10.2018r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Red Med Poland Sp. z o.o. oraz MADOX

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów w poszczególnych punktach zapytania za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Red Med Poland Sp. z o.o. Wartość brutto (poz. nr: 1 i 2 w części D)
2 MADOX Wartość brutto (poz. nr: 1-6 w części A, 1 w części B [zaproponowany zamiennik], 1-12 w części C oraz 4-12 w części D)