Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 09.11.2018r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę przygotowania do druku, druku, kolportażu gazetki „Sportowiec Roku 2018” w ramach umowy nr 2018/0113/0076/Sub.C/DS.-SN/4/MR z dnia 25.10.2018r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki. Projekt „Promocja Sportu” jest współfinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

 

  1. Postępowanie z dnia 30.10.2018r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o.

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów w poszczególnych punktach zapytania za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Pracownia C&C Sp. z o.o. Cena całkowita brutto 86,81 pkt
2 KOLUMB Krzysztof Jański Cena całkowita brutto 99,61 pkt
3 Drescher Polska Sp. z o.o. Cena całkowita brutto 84,63 pkt
4 Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o. Cena całkowita brutto 100,00 pkt