Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 15.11.2018r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego dla uczestników zajęć sekcji sportowej

  1. Postępowanie z dnia 07.11.2018r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

AQUA-SPORT

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane/nr pozycji zamówienia UWAGI
1 AQUA-SPORT Całkowity koszt oferty 100 pkt: poz. nr: 1-5, 7-14 Brak oferty na poz. nr: 6
2 Sport Company Polska Jacek Kryger Oferent nie uzyskał 100 pkt w żadnej pozycji zamówienia Brak oferty na poz. nr: 6, 8, 10, 11