Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 04.12.2018r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

z wyboru najkorzystniejszej oferty na usługę hotelową i gastronomiczną podczas Mistrzostw Polski w narciarstwie biegowym.

  1. Postępowanie z dnia 26.11.2018r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Pensjonat Perła Podhala

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Pensjonat Perła Podhala Całkowity koszt oferty 100,00 pkt.