Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 28.12.2018r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę przeprowadzenia audytu zewnętrznego w projekcie „Na start – zajęcia w sekcjach sportowych: lekkoatletycznej, pływackiej i siatkówki na siedząco”.

Postępowanie z dnia 18.12.2018r.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Biuro Audytu Anna Ziembicka

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

L.p. Nazwa wykonawcy Punkty przyznane łącznie UWAGI
1 KPW Audytor Sp. z o.o. 52,24 pkt.
2 Concept Finance Audyt i Doradztwo Rafał Durkacz 66,04 pkt.
3 Maxfinanse Sp. z o.o. 97,84 pkt.
4 AUDYT I DORADZTWO Konrad Romanowski 0,00 pkt. Niewłaściwy załącznik nr 1 (oświadczenie o bezstronności i niezależności)
5 Biuro Audytu Anna Ziembicka 100,00 pkt.