Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 31.12.2018r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę przeprowadzenia audytu zewnętrznego w projekcie „Cykl obozów sportowych i weekendów sportowych aktywizujących osoby niepełnosprawne”.

 

 

  1. Postępowanie z dnia 19.12.2018r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Biuro Audytu Anna Ziembicka

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

L.p. Nazwa wykonawcy Punkty przyznane łącznie UWAGI
1 AUDYT I DORADZTWO Konrad Romanowski 98,67 pkt.
2 Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy – Audyt Sp. z o.o. 36,18 pkt.
3 Biuro Audytu Anna Ziembicka 100,00 pkt.