Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 11.02.2019r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego dla uczestników zajęć sekcji sportowej

 

  1. Postępowanie z dnia 31.01.2019r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyły firmy:

ERSPORT

Klubben Polska Sp. z o.o.

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane/nr pozycji zamówienia UWAGI
1 ERSPORT Całkowity koszt oferty 100 pkt: poz. nr: 7, 18-22, 33, 42-45, 47-50
2 Klubben Polska Sp. z o.o. 100 pkt: 1, 3-6, 8-9, 11-17, 24-29, 31, 34-38, 46, 55