Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenera/instruktora pływania zajęć sekcji pływackiej w okresie od 08.06.2017 r. do 31.12.2017 r. w ramach projektu „Na start – zajęcia w sekcji pływackiej”.

  1. Postępowanie z dnia 31 maja 2017 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:

Na terenie Miasta Kudowa-Zdrój:

Pan Jan Chryczyk i Pani Patrycja Chryczyk

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia,

Na terenie Miasta Sanok:

Pan Jacek Kabala i Pan Artur Wyrzykowski,

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Nr oferty Imię i nazwisko/  Nazwa wykonawcy Kryterium

cena

Kryterium uprawnienia Kryterium doświadczenie Punkty przyznane łącznie
1 Jan Chryczyk 70% 20% 10% 100 pkt.
2 Patrycja Chryczyk 70% 15% 10% 95 pkt.
3 Jacek Kabala 70% 15% 0% 85 pkt.
4 Artur Wyrzykowski 70% 15% 0% 85 pkt.