Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 03.04.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajmu obiektów sportowych podczas obozu sportowego w dniach 16-26.08.2019 r.

 

  1. Postępowanie nr 03/03/2019 z dnia 26.03.2019 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Biuro Usług Turystycznych Prywatny Ośrodek Kolonijno-Wczasowy Urszula

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Biuro Usług Turystycznych Prywatny Ośrodek Kolonijno-Wczasowy Urszula Całkowity koszt oferty (zakwaterowanie i wyżywienie) 100,00 pkt