Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 14.05.2019r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę sprzedaży i dostarczenia odżywek i suplementów diety dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – LA) w ramach umowy nr 2019/0079/0076/SubC/DSW z dnia 23.04.2019r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.

 

  1. Postępowanie z dnia 30.04.2019r.
  2. Najkorzystniejszy oferty złożyły firmy:
  • MADOX
  • Olimp Laboratories Sp. z o.o.
  • Acus Med. Sp. z o.o.
  • F.H. Tytan Janusz Banasiak

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów w poszczególnych punktach zapytania za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 MADOX Wartość brutto 100,00 pkt (poz. 19-21, 24-25)
2 Olimp Laboratories Sp. z o.o. Wartość brutto 100,00 pkt (poz. 1, 3, 6, 7, 9-13, 18, 27)
3 Acus Med. Sp. z o.o. Wartość brutto 100,00 pkt (poz. 28-32, 34, 37-38, 40-43)
4 F.H. Tytan Janusz Banasiak Wartość brutto 100,00 pkt (poz. 2, 4-5, 8, 15-17, 22, 26)