Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 13.06.2019r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę wynajmu obiektów sportowych podczas zajęć sekcji sportowej dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Na START – zajęcia w sekcjach pływackich i sportowych”.

 

  1. Postępowanie nr 01/06/2019 z dnia 04.06.2019r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:
  1. Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne „Słowianka” Sp. z o.o.

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie UWAGI
1 Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne „Słowianka” Sp. z o.o. Koszt oferty 100,00 pkt Gorzów Wlkp./sekcja pływacka
2 Hotel „Gracja” Józef Kuczyński Koszt oferty 91,84 pkt Gorzów Wlkp./sekcja pływacka