Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę wstępu do obiektów sportowych

podczas zajęć sekcji pływackiej w okresie od 09.06.2017 r. do 31.12.2017 r.

w ramach projektu „Na start – zajęcia w sekcji pływackiej”.

  1. Postępowanie z dnia 31 maja 2017 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

w Mieście Kudowa-Zdrój:

nie otrzymano oferty na wykonanie usługi, wybór zostanie dokonany zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w projekcie;

w Mieście Sanok:

Gmina Miasta Sanoka, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sanoku

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Gmina Miasta Sanoka, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Cena 100%