Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 09.07.2019r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę sprzedaży i dostarczenia odżywek i suplementów diety dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – kolarstwo handbike) w ramach umowy nr 2019/0079/0076/SubC/DSW z dnia 23.04.2019r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.

  

  1. Postępowanie z dnia 01.07.2019r.
  2. Najkorzystniejszy oferty złożyły firmy:
  • Olimp Laboratories Sp. z o.o.
  • MADOX
  • F.H. Tytan Janusz Banasiak

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów w poszczególnych punktach zapytania za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Olimp Laboratories Sp. z o.o. Wartość brutto 100,00 pkt (poz. 4)
2 MADOX Wartość brutto 100,00 pkt (poz. 1)
3 F.H. Tytan Janusz Banasiak Wartość brutto 100,00 pkt (poz. 2, 3, 5, 6)