Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 11.07.2019r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną, wynajmu obiektów sportowych oraz wynajmu sprzętu specjalistycznego (aparatura pomiaru czasu oraz obsługa aparatury) podczas Grand Prix World Para Athletics – 47. Paralekkoatletyczne Mistrzostwa Polski.

 

  1. Postępowanie nr 02/07/2019 z dnia 03.07.2019r.
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:
  1. DOMTEL SPORT Grzegorz Lipińśki
  2. Cywilno-Wojskowy Związek Sportowy „Zawisza”
  3. Przedsiębiorstwo Hotelarsko-Turystyczne BRDA Sp. z o.o.

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie UWAGI
1 DOMTEL SPORT Grzegorz Lipińśki Koszt oferty (w zakresie usługi wynajmu sprzętu specjalistycznego) 100,00 pkt
2 Cywilno-Wojskowy Związek Sportowy „Zawisza” Koszt oferty (w zakresie zakwaterowania ze śniadaniami i kolacjami oraz wynajmu obiektów sportowych) 100,00 pkt
3 Cywilno-Wojskowy Związek Sportowy „Zawisza” Koszt oferty (w zakresie wyżywienia w postaci obiadów) 100,00 pkt
4 Przedsiębiorstwo Hotelarsko-Turystyczne BRDA Sp. z o.o. Koszt oferty (w zakresie zakwaterowania ze śniadaniami i kolacjami) 100,00 pkt