Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 26.09.2019r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę sprzedaży i dostarczenia sprzętu specjalistycznego dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – wioślarstwo i narciarstwo alpejskie) w ramach umowy nr 2019/0079/0076/SubC/DSW z dnia 23.04.2019r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.

  

  1. Postępowanie nr 03/09/2019 z dnia 18.09.2019r.
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:

AZSTUDIO.com.pl

Garmin Polska Sp. z o.o.

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów w poszczególnych punktach zapytania za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 AZSTUDIO.com.pl Wartość brutto 100,00 pkt w poz.: 7-8
2 Azymut Paweł Kos Wartość brutto 82,62 pkt w poz.: 6
3 Garmin Polska Sp. z o.o. Wartość brutto 100,00 pkt w poz.: 6