Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 11.10.2019r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę sprzedaży i dostarczenia odżywek i suplementów diety dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – LA i narciarstwo biegowe i biathlon) w ramach umowy nr 2019/0079/0076/SubC/DSW z dnia 23.04.2019r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.

 

  1. Postępowanie nr 04/09/2019 z dnia 27.09.2019r.
  2. Najkorzystniejszy oferty złożyły firmy:
  • RED MED. Poland Sp. z o.o.
  • ZAZU Piotr Zasada
  • WERON Bartosz Weron

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów w poszczególnych punktach zapytania za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 RED MED. Poland Sp. z o.o. Wartość brutto 100,00 pkt (poz. 23)
2 ZAZU Piotr Zasada Wartość brutto 100,00 pkt (poz. 11, 15)
3 WERON Bartosz Weron Wartość brutto 100,00 pkt (poz. 2-10, 12-14, 16-22, 24)