Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 15.10.2019r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną, wynajmu obiektów sportowych oraz wynajmu sprzętu specjalistycznego (aparatura pomiaru czasu oraz obsługa aparatury) podczas Finału Parapływackiego Grand Prix Polski – Ogólnopolski Miting Pływacki, 25-27.10.2019 r.

 

  1. Postępowanie nr 01/10/2019 z dnia 07.10.2019r.
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:
  1. Hotel Boss
  2. MJO Sp. z o.o. “Zatoka Smaku”
  3. Politechnika Łódzka, Akademickie Centrum Sportowo-Dydaktyczne Zatoka Sportu

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie UWAGI
1 Hotel Boss Koszt oferty (w zakresie zakwaterowania ze śniadaniami i kolacjami) 100,00 pkt
2 MJO Sp. z o.o. “Zatoka Smaku” Koszt oferty (w zakresie wyżywienia w postaci obiadów) 100,00 pkt
3 Politechnika Łódzka, Akademickie Centrum Sportowo-Dydaktyczne Zatoka Sportu Koszt oferty (w zakresie wynajmu obiektu sportowego) 100,00 pkt