Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 12.12.2019r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę przeprowadzenia audytu zewnętrznego w projekcie „Sprawdź się! – cykl imprez sportowych”.

 

  1. Postępowanie nr 01/12/2019 z dnia 04.12.2019r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Biuro Audytu Anna Ziembicka

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

L.p. Nazwa wykonawcy Punkty przyznane łącznie UWAGI
1 Biuro Audytu Anna Ziembicka 100,00 pkt.