Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 16.12.2019r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę sprzedaży i dostarczenia odżywek i suplementów diety dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW) w ramach umowy nr 2019/0079/0076/SubC/DSW z dnia 23.04.2019r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.

  

  1. Postępowanie nr 02/12/2019 z dnia 06.12.2019r.
  2. Najkorzystniejszy oferty złożyły firmy:
  • RED MED. Poland Sp. z o.o.
  • F.H. TYTAN Janusz Banasiak
  • MADOX

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów w poszczególnych punktach zapytania za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 RED MED. Poland Sp. z o.o. Wartość brutto 100,00 pkt (poz. 19)
2 F.H. TYTAN  Janusz Banasiak Wartość brutto 100,00 pkt (poz. 1, 4-7, 13, 15, 18, 20, 23, 28, 33, 34, 39-41, 44, 47)
3 MADOX Wartość brutto 100,00 pkt (poz. 2, 3, 8-12, 14, 16, 17, 21, 22, 24-27, 29-32, 35-38, 42, 43, 45, 46, 48-51)