Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 07.02.2020 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę przeprowadzenia audytu zewnętrznego w projekcie „Na START – zajęcia w sekcjach pływackich i sportowych”.

 

  1. Postępowanie nr 01/01/2020 z dnia 29.01.2020 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Biuro Audytu Anna Ziembicka

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

L.p. Nazwa wykonawcy Punkty przyznane łącznie UWAGI
1 Grupa Gumułka – Audyt Sp. z o.o. Sp. K. 43,13 pkt.
2 DPC A. Danylczenko i Spółka Sp. J. 89,77 pkt.
3 Usługi Audytorskie i Księgowe Karolina Gałgowska 88,87 pkt.
4 Biuro Audytu Anna Ziembicka 100,00 pkt.
5 PROFIN Anna Borowiec-Rogalska Kancelaria Biegłego Rewidenta 96,33 pkt.
6 Biuro Audytorskie Jerzy Cyran-Biegły Rewident 48,98 pkt.
7 Kancelaria Biegłego Rewidenta Renata Twarowska-Rybicka 99,66 pkt.