Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 10.03.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę przeprowadzenia audytu zewnętrznego w projekcie „Aktywni sportowo – aktywni życiowo”.

 

  1. Postępowanie nr 02/01/2020 z dnia 31.01.2020 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Biuro Audytorskie Jerzy Cyran-Biegły Rewident

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

L.p. Nazwa wykonawcy Punkty przyznane łącznie UWAGI
1 PROFIN Anna Borowiec-Rogalska Kancelaria Biegłego Rewidenta 83,74 pkt.
2 DPC A. Danylczenko i Spółka Sp. J. 85,16 pkt.
3 Biuro Audytu Anna Ziembicka 0,00 pkt. Niespełnienie wymogów formalnych
4 Kancelaria Biegłego Rewidenta Renata Twarowska-Rybicka 96,99 pkt.
5 Biuro Audytorskie Jerzy Cyran-Biegły Rewident 100,00 pkt.