Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 06.05.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę sprzedaży i dostarczenia odżywek i suplementów diety dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – wioślarstwo) w ramach umowy nr 2020/0030/0076/SubC/DSW z dnia 06.04.2020 r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu.

  

  1. Postępowanie nr 02/04/2020 z dnia 27.04.2020 r.
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:
  1. Red Med. Poland Sp. z o.o.
  2. Olimp Laboratories Sp. z o.o.
  3. MADOX Rafał Tłokiński

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów w poszczególnych punktach zapytania za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Red Med. Poland Sp. z o.o. Wartość brutto 100,00 pkt (poz. 12-13)
2 Olimp Laboratories Sp. z o.o. Wartość brutto 100,00 pkt. (poz. 6-8, 26)
3 MADOX Rafał Tłokiński Wartość brutto 100,00 pkt. (poz. 1-5, 9, 10, 15-25)