Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 08.05.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę sprzedaży i dostarczenia sprzętu specjalistycznego dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – pływanie) w ramach umowy nr 2020/0030/0076/SubC/DSW z dnia 06.04.2020 r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu.

  

  1. Postępowanie nr 03/04/2020 z dnia 29.04.2020 r.
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:
  1. Iguana Group Sp. z o.o.

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów w poszczególnych punktach zapytania za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Iguana Group Sp. z o.o. Cena brutto 100,00 pkt