Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 19.05.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia zajęć przez trenerów/instruktorów w sekcjach sportowych dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Gotowi na START! – 2020/2021”.

Postępowanie nr 06/05/2020 z dnia 08.05.2020 r.

Najkorzystniejsze oferty złożyły:

 1. Piotr Niesyczyński
 2. Monika Szczygieł
 3. Jacek Szczygieł
 4. Piotr Woliński
 5. Elżbieta Chmiel
 6. TOPAZ Lubomir Prask
 7. Leszek Zblewski
 8. Mikołaj Nowacki
 9. Dawid Żołądek
 10. Daria Haręza
 11. Marzena Ignaczak
 12. Piotrowski Paweł
 13. SWING Iwona Ciok

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą możliwą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Nr oferty Nazwa firmy Uprawnienia trenera/instruktora sportowego Udokumentowane doświadczenie (min. 3 lata) pracy z ON Punkty przyznane łącznie UWAGI
1 Piotr Niesyczyński TAK TAK 100,00 pkt Kraków/s. Blind Football
2 Monika Szczygieł TAK Brak 90,00 pkt Kozienice/s. lekkoatletyczna
3 Jacek Szczygieł TAK TAK 100,00 pkt Kozienice/s. lekkoatletyczna
4 Piotr Woliński TAK TAK 100,00 pkt Rzeszów/s. Race Running
5 Elżbieta Chmiel TAK TAK 100,00 pkt Rzeszów/s. Race Running
6 TOPAZ Lubomir Prask TAK TAK 100,00 pkt Wrocław/s. Blind Football
7 Leszek Zblewski TAK TAK 100,00 pkt Kościerzyna/Skorzewo/s. lekkoatletyczna
8 Mikołaj Nowacki TAK TAK 100,00 pkt Wrocław/s. Blind Football
9 Dawid Żołądek TAK TAK 100,00 pkt Kościerzyna/Skorzewo/s. lekkoatletyczna
10 Daria Haręza TAK TAK 100,00 pkt Katowice/s. szermierki na wózkach
11 Marzena Ignaczak TAK Brak 90,00 pkt Zduńska Wola/s. lekkoatletyczna
12 Piotrowski Paweł TAK Brak 90,00 pkt Zduńska Wola/s. lekkoatletyczna
13 SWING Iwona Ciok TAK TAK 100,00 pkt Łomianki/ s. tańca na wózkach