Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 19.05.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę wynajmu obiektów sportowych podczas zajęć sekcji sportowej dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Gotowi na START! – 2020/2021”.

Postępowanie nr 07/05/2020 z dnia 11.05.2020 r.

Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:

 1. Gmina Miejska Kraków Szkoła Podstawowa nr 91 im. Janusza Kusocińskiego
 2. Hotel Gołębiewski Tadeusz Gołębiewski
 3. Powiat Policki Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach
 4. Gmina Olecko Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
 5. Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne „Słowianka” Sp. z o.o
 6. Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha
 7. Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie
 8. Miasto Zamość Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu
 9. Gmina Lublin-SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie
 10. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 11. Kaszubskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne Sp. z o.o.
 12. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o.
 13. Basen „Wodny Świat” Sp. z o.o.
 14. Gabinet Rehabilitacji Sanomed Piotr Mieszek
 15. Politechnika Łódzka, Akademickie Centrum Sportowo-Dydaktyczne Zatoka Sportu.

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie UWAGI
1 Gmina Miejska Kraków

Szkoła Podstawowa nr 91 im. Janusza Kusocińskiego

Koszt oferty 100,00 pkt Gołoborze/sekcja pływacka
2 Hotel Gołębiewski

Tadeusz Gołębiewski

Koszt oferty 100,00 pkt Białystok 1 i 2/sekcja pływacka
3 Powiat Policki

Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach

Koszt oferty 100,00 pkt Police/sekcja pływacka
4 Gmina Olecko

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Koszt oferty 100,00 pkt Olecko/sekcja pływacka
5 Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne „Słowianka” Sp. z o.o Koszt oferty 100,00 pkt Gorzów Wlkp. 1 i 2/sekcja pływacka
6 Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha Koszt oferty 100,00 pkt Kraków/sekcja wioślarska
7 Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie Koszt oferty 100,00 pkt Strzyżów/sekcja pływacka (basen)
8 Miasto Zamość

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu

Koszt oferty 100,00 pkt Zamość/sekcja pływacka
9 Gmina Lublin-SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie Koszt oferty 100,00 pkt Lublin/sekcja lekkoatletyczna
10 Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Koszt oferty 100,00 pkt Wrocław/sekcja pływacka
11 Kaszubskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne Sp. z o.o. Koszt oferty 100,00 pkt Kościerzyna/sekcja pływacka
12 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o. Koszt oferty 100,00 pkt Radom 1/sekcja pływacka
13 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o. Koszt oferty 100,00 pkt Radom 2/sekcja pływacka
14 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o. Koszt oferty 100,00 pkt Radom 3/sekcja pływacka
15 Basen „Wodny Świat” Sp. z o.o. Koszt oferty 100,00 pkt Kudowa Zdrój/sekcja pływacka
16 Gabinet Rehabilitacji Sanomed Piotr Mieszek Koszt oferty 100,00 pkt Strzyżów/sekcja pływacka (sala sportowa)
17 Politechnika Łódzka, Akademickie Centrum Sportowo-Dydaktyczne Zatoka Sportu Koszt oferty 100,00 pkt Łódź/sekcja pływacka (oferta złożona po terminie-warunkowo przyjęta)