Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 28.05.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę sprzedaży i dostarczenia odżywek i suplementów diety dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – lekkoatletyka) w ramach umowy nr 2020/0030/0076/SubC/DSW z dnia 06.04.2020 r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu.

  

  1. Postępowanie nr 09/05/2020 z dnia 20.05.2020 r.
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:
  1. Red Med. Poland Sp. z o.o.
  2. MADOX Rafał Tłokiński
  3. Olimp Laboratories Sp. z o.o.
  4. F.H. Tytan Janusz Banasiak

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów w poszczególnych punktach zapytania za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Red Med. Poland Sp. z o.o. Wartość brutto 100,00 pkt (poz. 55)
2 MADOX Rafał Tłokiński Wartość brutto 100,00 pkt (poz. 4, 8-10, 13, 15, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 33, 39, 44, 46, 47)
3 Olimp Laboratories Sp. z o.o. Wartość brutto 100,00 pkt. (poz. 1, 3, 6, 7, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 26, 29, 31, 34, 36, 40-43, 45, 48-52, 54)
4 F.H. Tytan Janusz Banasiak Wartość brutto 100,00 pkt. (poz. 2, 5, 17, 19, 21-23, 35, 37, 38, 53)