Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 09.06.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia zajęć przez trenerów/instruktorów w sekcjach sportowych dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Gotowi na START! – 2020/2021”.

Postępowanie nr 01/06/2020 z dnia 01.06.2020 r.

Najkorzystniejsze oferty złożyli:

  1. Karina Buczek
  2. Paulina Klaczyńska
  3. INVICTUS – Tomasz Hamerlak
  4. Grzegorz Doboszyński

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą możliwą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Nr oferty Nazwa firmy Uprawnienia trenera/instruktora sportowego Udokumentowane doświadczenie (min. 3 lata) pracy z ON Punkty przyznane łącznie UWAGI
1 Karina Buczek TAK TAK 100,00 pkt Piła/s. lekkoatletyczna
2 Paulina Klaczyńska TAK TAK 100,00 pkt Piła/s. lekkoatletyczna
3 INVICTUS – Tomasz Hamerlak TAK TAK 100,00 pkt Bielsko-Biała/s. lekkoatletyczna
4 Grzegorz Doboszyński TAK TAK 100,00 pkt Bielsko-Biała/s. lekkoatletyczna