Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 10.06.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę sprzedaży i dostarczenia sprzętu specjalistycznego oraz odżywek i suplementów diety dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – lekkoatletyka) w ramach umowy nr 2020/0030/0076/SubC/DSW z dnia 06.04.2020 r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu.

  

  1. Postępowanie nr 02/06/2020 z dnia 02.06.2020 r.
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:
  1. MADOX Rafał Tłokiński
  2. MEDKONSULTING BIS Marta Wylegalska

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów w poszczególnych punktach zapytania za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 MADOX Rafał Tłokiński Wartość brutto 100,00 pkt (poz. nr 1, 2, 5-8)
2 MEDKONSULTING BIS Marta Wylegalska Wartość brutto 100,00 pkt (poz. nr 12)