Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 26.08.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego dla uczestników zajęć sekcji sportowej dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Gotowi na START! – 2020/2021”.

 

  1. Postępowanie nr 01/08/2020 z dnia 14.08.2020 r.
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:
  1. Sportico Wiesław Szkutnik
  2. HES S.C.
  3. FINIS Poland Sp. z o.o.
  4. AQUA-SPORT

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie UWAGI
1 Sportico Wiesław Szkutnik Wartość brutto 100,00 pkt – Sekcja lekkoatletyczna Lublin (poz. 1-8)
2 HES S.C. Wartość brutto 100,00 pkt – Sekcja lekkoatletyczna Bielsko-Biała (poz. 4-7)
3 FINIS Poland Sp. z o.o. Wartość brutto 100,00 pkt – Sekcja pływacka Białystok 1 i 2 (poz. 3, 10 i 34)

100,00 pkt – Sekcja pływacka Kościerzyna (poz. 5, 13 i 18)

100,00 pkt – Sekcja pływacka Radom 1 (poz. 23)

100,00 pkt – Sekcja pływacka Gorzów Wlkp. 1 i 2 (poz. 2 i 10)

100,00 pkt – Sekcja pływacka Wrocław (poz. 1-8)

4 Rekreacja i Sport Wojciech Rynkiewicz Wartość brutto 0,00 pkt Niespełnienie wymogów formalnych
5 AQUA-SPORT Wartość brutto 100,00 pkt – Sekcja pływacka Białystok 1 i 2 (poz. 1-2, 4-9, 11-19, 21-33, 35-37)

100,00 pkt – Sekcja pływacka Kościerzyna (poz. 1-4, 6-11, 14-15, 17, 19, 21-28)

100,00 pkt – Sekcja pływacka Radom 1 (poz. 1-22, 24-27, 29-34, 36-47)

100,00 pkt – Sekcja pływacka Gorzów Wlkp. 1 i 2 (poz. 1, 3-9, 11-12, 20)

100,00 pkt – Sekcja pływacka Zamość (poz. 1-3, 5-7, 9, 15)

100,00 pkt – Sekcja pływacka Police (poz. 1-12)