Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 14.09.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę sprzedaży i dostarczenia odżywek i suplementów diety dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – lekkoatletyka) w ramach umowy nr 2020/0030/0076/SubC/DSW z dnia 06.04.2020 r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu.

  

  1. Postępowanie nr 01/09/2020 z dnia 03.09.2020 r.
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:
  1. MADOX Rafał Tłokiński
  2. F.H. TYTAN Janusz Banasiak
  3. ATLETA Michał Górski

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów w poszczególnych punktach zapytania za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 MADOX Rafał Tłokiński Wartość brutto 100,00 pkt (poz. 1,3-16,18,20,24-35,37,38,41-43,47,48,52,55,57,58,60,63-67,69,72-74,76,78-90)
2 F.H. TYTAN Janusz Banasiak Wartość brutto 100,00 pkt (poz. 2,17,19,21-23,36,39,40,50,68,70,71,75,77)
3 ATLETA Michał Górski Wartość brutto 100,00 pkt. (poz. 44-46,51,53,54,56,59,61,62)