Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 17.09.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajmu obiektów sportowych podczas obozu sportowego w dniach 18-28.09.2020 r.

Postępowanie nr 04/09/2020 z dnia 09.09.2020 r.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Kalwa Sp. z o.o.

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Kalwa Sp. z o.o. Cena całkowita brutto 100,00 pkt