Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 14.10.2020 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną, wynajmu obiektów sportowych oraz wynajmu sprzętu specjalistycznego (aparatura pomiaru czasu oraz obsługa aparatury) podczas: Finał Parapływackiego Grand Prix Polski, IV Ogólnopolski Miting Pływacki Osób Niepełnosprawnych, Łódź, 23-25.10.2020 r.

 

  1. Postępowanie nr 01/10/2020 z dnia 06.10.2020 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyły firmy:

Politechnika Łódzka, Akademickie Centrum Sportowo-Dydaktyczne Zatoka Sportu

P.P.H.U. “Daria” Daria Jankowicz-Kałużna

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

 Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie UWAGI
1 Politechnika Łódzka, Akademickie Centrum Sportowo-Dydaktyczne Zatoka Sportu Koszt oferty (w zakresie usługi wynajmu obiektów sportowych) 100,00 pkt
2 P.P.H.U. “Daria” Daria Jankowicz-Kałużna Koszt oferty (w zakresie usługi hotelowej i gastronomicznej) 100,00 pkt