Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 19.11.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę sprzedaży i dostarczenia sprzętu specjalistycznego dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – strzelectwo sportowe) w ramach umowy nr 2020/0030/0076/SubC/DSW z dnia 06.04.2020 r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu.

  

  1. Postępowanie nr 04/11/2020 z dnia 10.11.2020 r.
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:
  1. Empszek Mariusz Pysz-Krasowski
  2. Gunnfun Bartosz Czerniawski
  3. THZ Incorsa Sp. z o.o.

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów w poszczególnych punktach zapytania za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie UWAGI
1 Empszek Mariusz Pysz-Krasowski Cena brutto 100,00 pkt (poz. 2-5)
2 Gunnfun Bartosz Czerniawski Cena brutto 100,00 pkt (poz. 7-13,15-19)
3 THZ Incorsa Sp. z o.o. Cena brutto 100,00 pkt (poz. 1,6,14)