Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 24.11.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego dla uczestników zajęć sekcji sportowej dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Gotowi na START! – 2020/2021”.

Postępowanie nr 01/11/2020 z dnia 02.11.2020 r.

Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:

  1. Konrad Ogórek Life4Gym
  2. Sport Company Polska Jacek Kryger
  3. AQUA-SPORT
  4. Baspol Sp. z o.o.

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie UWAGI
1 Konrad Ogórek Life4Gym Wartość brutto 100,00 pkt – Sekcja lekkoatletyczna Kraków (poz. 21-23)
2 Sport Company Polska Jacek Kryger Wartość brutto 100,00 pkt – Sekcja pływacka Łódź (poz. 1-6)

100,00 pkt – Sekcja pływacka Strzyżów (poz. 1,9)

100,00 pkt – Sekcja pływacka Bydgoszcz (poz. 3,8)

100,00 pkt – Sekcja pływacka Opole (poz. 1-4,12,17)

100,00 pkt – Sekcja pływacka Zduńska Wola (poz. 2,12)

100,00 pkt – Sekcja pływacka Radom 3 (poz. 2)

3 AQUA-SPORT Wartość brutto 100,00 pkt – Sekcja pływacka Olecko (poz. 1-24)

100,00 pkt – Sekcja pływacka Strzyżów (poz. 2,5-6,8)

100,00 pkt – Sekcja pływacka Bydgoszcz (poz. 1-2,4-7,9-20)

100,00 pkt – Sekcja pływacka Gołoborze (poz. 1)

100,00 pkt – Sekcja LA Kraków (poz. 2-3,11-12)

100,00 pkt – Sekcja pływacka Opole (poz. 5,7,9,13-16,26)

100,00 pkt – Sekcja pływacka Zduńska Wola (poz. 1,3-4,9-11,13)

100,00 pkt – Sekcja siatkówki na siedząco Złotoryja (poz. 10)

100,00 pkt – Sekcja pływacka Radom 3 (poz. 1,3-25)

100,00 pkt – Sekcja LA Kościerzyna/Skorzewo (poz. 15-18)

4 Baspol Sp. z o.o. Wartość brutto 100,00 pkt – Sekcja pływacka Olecko (poz. 25)

100,00 pkt – Sekcja pływacka Opole (poz. 6,8,10,18,21-24)

100,00 pkt – Sekcja pływacka Zduńska Wola (poz. 5-8)