Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenera/instruktora pływania zajęć sekcji pływackiej w okresie od 18.05.2017 r. do 31.12.2017 r. w ramach projektu „Na start – zajęcia w sekcji pływackiej”. 

  1. Postępowanie z dnia 10 maja 2017 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:
  3. Grzegorz Kubis, P. Andrzej Pacholarz

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Nr oferty Imię i nazwisko/  Nazwa wykonawcy Kryterium

cena

Kryterium uprawnienia Kryterium doświadczenie Punkty przyznane łącznie
1 Grzegorz Kubis 70% 20% 10% 100 pkt.
2 Andrzej Pacholarz 70% 15% 10% 95 pkt.