Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

na usługę hotelową i gastronomiczną podczas I Ogólnopolskiego Mitingu Pływackiego Osób Niepełnosprawnych.

  1. Postępowanie z dnia 25.10.2017r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Hotel Boss

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 L.p. Nazwa wykonawcy Punkty przyznane łącznie
1 Hotel Mazowiecki

K&M Management Sp. z o.o.

99,06 pkt
2 Hotel Boss 100,00 pkt
3 „inesshotel” D. Jankowicz 99,16 pkt