Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 11.12.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę sprzedaży i dostarczenia sprzętu specjalistycznego dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW) w ramach umowy nr 2020/0030/0076/SubC/DSW z dnia 06.04.2020 r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu.

  

 1. Postępowanie nr 03/12/2020 z dnia 03.12.2020 r.
 2. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:
 1. HES S.C.
 2. Empszek Mariusz Pysz-Krasowski
 3. Malczewski Sport Marcin Malczewski
 4. PHU Technomex Sp. z o.o.
 5. REMSPORT Katarzyna Antonik
 6. FINIS Poland Sp. z o.o.
 7. WERON Bartosz Weron
 8. Fil-Bike S.C. Michał i Filip Peliszko
 9. New Level Sport Adam Kilian
 10. Red Med. Poland Sp. z o.o.
 11. IGUANA GROUP Sp. z o.o.
 12. Allstar-Uhlmann Polska Magdalena Ciepłowska

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów w poszczególnych punktach zapytania za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Nr ofertyNazwa firmyKryteriumPunkty przyznane łącznieUWAGI
1HES S.C.Cena brutto100,00 pkt

Narciarstwo alpejskie (poz. nr 5,6)

OPP Wisła (poz. nr 1-13)

2Empszek Mariusz Pysz-KrasowskiCena brutto100,00 pkt

Strzelectwo sportowe(poz. nr 1-3)

3Malczewski Sport Marcin MalczewskiCena brutto100,00 pkt

Narciarstwo alpejskie (poz. nr 1)

4PHU Technomex Sp. z o.o.Cena brutto100,00 pkt

Lekkoatletyka (poz. nr 3)

5REMSPORT Katarzyna AntonikCena brutto100,00 pkt

Narciarstwo alpejskie (poz. nr 2)

6FINIS Poland Sp. z o.o.Cena brutto100,00 pkt

Pływanie (poz. nr 8-12)

7WERON Bartosz WeronCena brutto100,00 pkt

Narciarstwo biegowe i biathlon (poz. nr 1)

8Fil-Bike S.C. Michał i Filip PeliszkoCena brutto100,00 pkt

Kolarstwo-handbike (poz. nr 1-13,15)

9New Level Sport Adam KilianCena brutto100,00 pkt

Narciarstwo alpejskie (poz. nr 3,4)

10Red Med. Poland Sp. z o.o.Cena brutto100,00 pkt

Lekkoatletyka (poz. nr 1,2)

11IGUANA GROUP Sp. z o.o.Cena brutto100,00 pkt

Pływanie (poz. nr 1-7)

12BIOSTERN Ludwik OdrzywołekCena brutto0,00 pkt

Kolarstwo-handbike (poz. nr 4,5,11)

13Allstar-Uhlmann Polska Magdalena CiepłowskaCena brutto100,00 pkt

Szermierka na wózkach (poz. nr 3)

OPP Wisła (poz. nr 17,20,21)