Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 22.12.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę sprzedaży i dostarczenia odżywek i suplementów diety dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW) w ramach umowy nr 2020/0030/0076/SubC/DSW z dnia 06.04.2020 r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu.

  

  1. Postępowanie nr 05/12/2020 z dnia 14.12.2020 r.
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:
  1. MADOX Rafał Tłokiński
  2. Red Med. Poland Sp. z o.o.
  3. Olimp Laboratories Sp. z o.o.
  4. F.H. TYTAN Janusz Banasiak

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów w poszczególnych punktach zapytania za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 MADOX Rafał Tłokiński Wartość brutto 100,00 pkt.

Podnoszenie ciężarów (poz. 2,4,5,8-10,16,21,25,42)

Pływanie (poz. 4,5,7-11,14,15)

Goalball (poz. 2-4)

2 Red Med. Poland Sp. z o.o. Wartość brutto 100,00 pkt.

Pływanie (poz. 12,13)

Kolarstwo-handbike (poz. 1-3)

3 F.H. TYTAN Janusz Banasiak Wartość brutto 100,00 pkt.

Podnoszenie ciężarów (poz. 11-13,15,18,23,24,28,32,35-41,44)

Pływanie (poz. 3,6)

Goalball (poz. 1)

4 Olimp Laboratories Sp. z o.o. Wartość brutto 100,00 pkt.

Podnoszenie ciężarów (poz. 1,3,6,7,14,17,19,20,22,26,27,29-31,33,34,43)

Pływanie (poz. 1,2,16)