Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 30.06.2021 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę sprzedaży i dostarczenia sprzętu specjalistycznego oraz odżywek i suplementów diety dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – strzelectwo sportowe, wioślarstwo) w ramach umowy nr 2021/0011/0076/SubC/DSW z dnia 31.03.2021 r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

  1. Postępowanie nr 01/06/2021 z dnia 22.06.2021 r.
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:

1.            Empszek Mariusz Pysz-Krasowski

2.            MADOX

3.            OLIMP Laboratories Sp. z o.o.

4.            F.H. TYTAN Janusz Banasiak

5.            P.H. MARKUS Katarzyna Stadniuk

6.            Lb2 Sp. z o.o.

                które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów w poszczególnych punktach zapytania za wykonanie przedmiotu zamówienia.

L.p.Nazwa wykonawcyKryteriumPunkty przyznane łącznieUWAGI
1Empszek Mariusz Pysz-KrasowskiCena brutto100,00 pkt (poz. 40)Sprzęt sportowy – strzelectwo sportowe
2MADOXCena brutto100,00 pkt (poz. 2-5)Odżywki – strzelectwo sportowe
100 pkt (poz. 3-5,10-15,17,18)Odżywki – wioślarstwo
3OLIMP Laboratories Sp. z o.o.Cena brutto100,00 pkt (poz. 6-10)Odżywki – strzelectwo sportowe
100 pkt (poz. 1,2,6)Odżywki – wioślarstwo
4F.H. TYTAN Janusz BanasiakCena brutto Cena brutto100,00 pkt (poz. 1,11,12)Odżywki – strzelectwo sportowe
100 pkt (poz. 7-9,16)Odżywki – wioślarstwo
5P.H. MARKUS Katarzyna StadniukCena brutto100,00 pkt (poz. 3,4)Sprzęt sportowy – wioślarstwo
6Lb2 Sp. z o.o.Cena brutto100,00 pkt (poz. 2)Sprzęt sportowy – wioślarstwo
zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom