Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 06.08.2021 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę sprzedaży i dostarczenia sprzętu specjalistycznego oraz odżywek i suplementów diety dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – szermierka na wózkach i narciarstwo biegowe i biathlon) w ramach umowy nr 2021/0011/0076/SubC/DSW z dnia 31.03.2021 r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

  1. Postępowanie nr 01/07/2021 z dnia 27.07.2021 r.
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:

1.            Allstar-Uhlmann Polska Magdalena Ciepłowska

2.            MADOX

                które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów w poszczególnych punktach zapytania za wykonanie przedmiotu zamówienia.

L.p.Nazwa wykonawcyKryteriumPunkty przyznane łącznieUWAGI
1Allstar-Uhlmann Polska Magdalena CiepłowskaCena brutto100,00 pkt.Sprzęt sportowy – szermierka na wózkach
2MADOXCena brutto100,00 pkt.Odżywki – narciarstwo biegowe i biathlon
zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom