Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajmu obiektów sportowych podczas obozu sportowego w dniach 25.07-04.08.2017r.

 

 

  1. Postępowanie z dnia 22.06.2017r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Hotel Beata*** Beata Lisowska

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Hotel Beata*** Beata Lisowska Całkowity koszt oferty 100%