Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną, wynajmu obiektów sportowych oraz wynajmu sprzętu specjalistycznego (aparatura pomiaru czasu oraz obsługa aparatury) podczas: Finał Parapływackiego Grand Prix Polski, Łódź, 29-31.10.2021 r.

  1. Postępowanie nr 01/09/2021 z dnia 24.09.2021 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyły firmy:

•             MJO Sp. z o.o. (Zatoka Smaku)

•             P.P.H.U. “Daria” Daria Jankowicz-Kałużna „Iness Hotel”

•             Politechnika Łódzka, Akademickie Centrum Sportowo-Dydaktyczne Zatoka Sportu

                które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 Nr ofertyNazwa firmyKryteriumPunkty przyznane łącznieUWAGI
1MJO Sp. z o.o. (Zatoka Smaku)27,00 zł/osoba/doba (w zakresie usługi gastronomicznej-obiad)100,00 pktLokalizacja na terenie obiektu sportowego
2Hotel Mazowiecki K&M Management Sp. z o.o.100,00 zł/osoba/doba ( w zakresie usługi hotelowej ze śniadaniem ) 35,00 zł/osoba/doba (w zakresie usługi gastronomicznej-kolacja)0,00 pkt   0,00 pkt  Niespełnienie kryterium: możliwość zakwaterowania 119 osób
2Hotel Mazowiecki K&M Management Sp. z o.o.26,00 zł/osoba/doba (w zakresie usługi gastronomicznej-obiad)0,00 pktNiespełnienie kryterium: wyżywienie dla 119 osób
3P.P.H.U. “Daria” Daria Jankowicz-Kałużna „Iness Hotel”93,00 zł/osoba/doba (w zakresie usługi hotelowej ze śniadaniem) 45,00 zł/osoba/doba (w zakresie usługi gastronomicznej-kolacja)100,00 pkt   100,00 pkt  Kryterium wiodące: cena za nocleg ze śniadaniem
4Politechnika Łódzka, Akademickie Centrum Sportowo-Dydaktyczne Zatoka Sportu19 800,00 zł (w zakresie usługi wynajmu obiektów sportowych)100,00 pktOferta wpłynęła po terminie. Warunkowo przyjęta.
zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom