Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W związku z postępowaniem na usługę gastronomiczną podczas obozu sportowego dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Aktywność- START!”.

  1. Postępowanie nr 02/01/2022 z dnia 04.01.2022 r.
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:
Lp.Nazwa wykonawcyZakres przedmiotu zamówieniaTermin wykonaniaKryteriumPunkty przyznane łącznie
1Restauracja „Słupskie Smaki” S. C. 
Wyżywienie podczas obozu sportowego w województwie pomorskim
18-28.01.2022Koszt oferty100,00 pkt.

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

#WszyscyNaStart